نمایش فایل(بررسی مسئولیت مدنی قضات)

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان .بررسی مسئولیت مدنی قضات. را مشاهده می نمایید. /بررسی مسئولیت مدنی قضات,مسئولیت مدنی قضات,nhkgn,دانلود/بررسی مسئولیت مدنی قضات|41002590|rsi41002590|

چکیده:

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة كسانی بودند كه مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فكری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یكصد و هفتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذكور نتواند به هدف خویش نایل آید.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی قاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم را در قوانین مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار با مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی در ایران و فقه امامیه و کشورهای دیگر به نتیجه گیری درستی دست پیدا کنیم.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

چکیده1

واژگان كلیدی1

مقدمه2

بیان مسئله4

اهمیت و ضرورت تحقیق5

طرح سوالات5

پیشینه تحقیق5

فرضیات تحقیق5

روش جمع آوری اطلاعات9

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی11

گفتار اول:مفاهیم لغوی11


گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی12

گفتار سوم :مفهوم قاضی13

بند اول :قاضی به معنای دادرس13

بند دوم :قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی15

گفتار چهارم:مسئولیت مدنی15

بند اول :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی16

بند دوم :تقصیر شغلی17

بند سوم :معیار تقصیر شغلی17

مبحث دوم:تاریخچه موضوع18

فصل دوم:

بررسی ارکان مسئولیت مدنی قضات

مبحث اول:بررسی شاخص ها و تعاریف20

گفتار اول :قوانین و مقررات جاری20

گفتار دوم:ارکان مسئولیت تصمیم گیرندگان قضایی21

بند اول :تقصیر21

بند دوم:مفهوم تقصیر21

بند سوم :تقصیر قاضی24

گفتار سوم :ضرر26

بند اول :اقسام ضرر26

بند دوم :عدم النفع28

مبحث دوم:منابع مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی29

گفتار اول:منابع فقهی30

بند اول :کتاب و سنت30

بند دوم :اصول و قواعد فقهی31

الف :قاعده لا ضرر31

ب :قاعده اتلاف33

ج :قاعده تسبیب34

گفتار دوم:منابع حقوقی34

بند اول :قانون اساسی34

بند دوم :قانون مجازات اسلامی35

فصل سوم:

مرجع رسیدگی به دعاوی و بررسی تطبیقی موضوع

مبحث اول:مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به دعاوی زیان بار قضایی37

گفتار اول:دادگاه قضات مرجع تشخیص تقصیر و اشتباه قاضی37

گفتار دوم:دادگاههای عمومی مرجع ذیصلاح برای رسیدگی جبران خسارت38

مبحث دوم :بررسی تطبیقی موضوع42

گفتار اول : مصونیت قاضی در حقوق ایتالیا42

گفتار دوم :مصونیت قاضی در حقوق فرانسه43

گفتار سوم :مصونیت قاضی در حقوق ایالات متحده آمریکا43

گفتار چهارم :مصونیت قاضی در حقوق ایران44

گفتار پنجم :حرکت نظام های حقوقی از مصونیت به طرف مسئولیت مدنی قاضی45

بند اول :مسئولیت قاضی در حقوق ایتالیا45

بند دوم :مسئولیت قاضی در حقوق فرانسه46

بند سوم :مسئولیت قاضی در ایلات متحده آمریکا47

بند چهارم :مسئولیت قاضی در حقوق ایران48

نتیجه گیری51

منابع و مراجع52


مطالب دیگر:
📚تحقیق تاريخچه بيماري ايدز📚تحقیق تاريخچه پست در ايران📚تحقیق گزارشی از تاريخچه تاج محل📚تحقیق تاريخ پيدايش HACCP📚تحقیق تاريخچه ضرب سكه📚تحقیق تاريخ هنر طراحي📚تحقیق تاريخ هنر ايران📚تحقیق تاريخ ملي كردن صنعت نفت📚تحقیق مکان های دیدنی مالزی📚تحقیق شهرنشینی📚تحقیق آشنایی با شهر رشت📚تحقیق شهرستان نيشابور و مهمترين وقايع تاريخ آن📚تحقیق صنعت جهانگردي در جهان📚پاورپوینت بتن، انواع آن و کاربرد📚تحقیق كوهنوردى و خطرات کوهستان📚پاورپوینت بررسی قوانین، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت📚پاورپوینت برنامه های ایمنی بیمار سال 95📚تحقیق بررسی کامل شهر کاشان📚تحقیق بررسی كيفيت وكميت جمعيت📚پاورپوینت پادماده📚پاورپوینت پايش و ارزشيابی برنامه EPI📚تحقیق قنات📚تحقیق جهانگردي و هتل داري📚پاورپوینت پتانسیل عمل📚تحقیق بررسی شهرستان فريمان